Nagminne praktyki szpitali. Pacjenci bezradni. “Niezgodne z przepisami prawa”

Informacja prasowa oprac. KKG | 24.05.2024 13:10 aktualizacja 24.05.2024 15:05

Jeśli szpital odsyła pacjentów do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wykonania badań, wystawienia zwolnienia lekarskiego bądź przepisania bezpłatnych leków dla seniorów lub dzieci, narusza prawa pacjenta – zwraca uwagę Rzecznik Praw Pacjenta, który wystąpił do
szpitali z ważnym przypomnieniem.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomniał w piątek, że każdy szpital i przychodnia przyszpitalna mająca zawartą umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowiązek zapewnienia ich udzielania w sposób kompleksowy, obejmujący wykonanie niezbędnych badań.

Zalicza się do tego również wykonanie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. Zaznaczył, że pacjent nie może być “odsyłany” z powrotem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tylko po to, aby wykonać dodatkowe badania lub aby lekarz POZ wystawił pacjentowi zaświadczenie, że może być operowany.
W ocenie rzecznika nie ma również żadnego uzasadnienia odsyłanie pacjentów do lekarza POZ w celu uzyskania przez nich orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy po hospitalizacji na oddziale szpitalnym lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. “To lekarz szpitala ma wiedzę o stanie zdrowia pacjenta i jeśli ten stan to uzasadnia – powinien wystawić zwolnienie lekarskie” – podkreślił.

Kolejną kwestią, którą poruszył rzecznik, jest wystawianie recept dla seniorów lub dzieci na bezpłatne leki. Przypomniał, że bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie leków refundowanych przysługuje również na podstawie recepty (z symbolem “S” lub “DZ”) wystawionej w postaci elektronicznej przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarza po zakończonym leczeniu szpitalnym.

W tym przypadku, jak wyjaśnił, to lekarz w szpitalu powinien zabezpieczyć pacjenta, a nie przerzucać kwestię uzyskania takiej recepty na pacjenta, kierując go do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.