KOMUNIKAT – bezpłatne leki dla seniorów i dzieci

Zarząd Federacji PZ informuje, iż w dniu 30.08.2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy refundacyjnej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000173301.pdf.

Zgodnie z nowelą:

  • od 30.08.2023 r. dotychczas bezpłatne leki dla seniorów 75+ są bezpłatne dla większej grupy pacjentów: 65+,
  • od 01.09.2023 r. wprowadzona zostanie lista bezpłatnych leków dla dzieci – pacjentów do ukończenia 18-ego roku życia (z kodem uprawnień: DZ).

Pozostałe zasady dotyczące wystawiania recept na w/w, bezpłatne leki nie zmieniają się, co w szczególności oznacza, że mogą je wystawiać wszyscy lekarze udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opiece zdrowotnej (a więc nie tylko lekarze, którzy mogą zbierać deklaracje wyboru, ale wszyscy lekarze udzielający świadczeń w poz).