Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat opieki koordynowanej w POZ

Od 1 października, wchodzi w życie zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na temat opieki koordynowanej w POZ. Jak już informowaliśmy, jest mnóstwo niewiadomych, które wielu placówkom uniemożliwiają wdrożenie koordynacji.

Nasze uwagi przedstawiliśmy w ramach konsultacji do zarządzenia NFZ, obecnie przygotowujemy się do spotkania z Funduszem, podczas którego wskażemy kwestie wymagające zmiany. W spotkaniu udział weźmie Zespół Negocjacyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Podczas posiedzenia Zarządu FPZ, które odbyło się 22 września br. ustaliliśmy, że czekamy na spotkanie z NFZ, które ma się odbyć w środę 5 października, dopiero po nim wydamy rekomendacje dotyczące opieki koordynowanej.

Wszyscy jednak wiemy, że od jutra opieka koordynowana wejdzie wyłącznie w teorii, przed nami długi proces precyzowania szczegółów i wdrażania zmian. Bez nas koordynacja w całym kraju się nie uda albo będzie przebiegała w sposób kaleki i epizodyczny. Zbudujmy więc silną argumentację dla implementacji tego narzędzia na naszych warunkach i podobnie jak w innych bataliach FPZ tego typu (e-recepty, e-zwolnienia) wyjdźmy z tego wyzwania z korzyścią dla nas i naszych podopiecznych.

Źródło: Jacek Krajewski – Prezes Zarządu FPZ